KROMĚŘÍŽ 15.–21.8.2010
29. 6. 2010 23:58
Rubrika: Hudba

Hudební skupina Adorare, která bude doprovázet CSA, vystoupí v úterý 17.8.2010 od 18 hodin na Velkém náměstí. Adorare je hudební skupina asi 35 mladých lidí převážně z okolí Valašských Klobouk. Jejich hudební styl není vymezený. Inspiraci čerpají z…


29. 6. 2010 23:23
Rubrika: Hudba

Pro doprovázení Celostátního setkání animátorů byla vybrána skupina ADORARE. Adorare je skupina 35 mladých lidí převážně z okolí Valašských Klobouk ve věku 15-23 let. Začínali jako schola a pořád svým způsobem scholou jsou, ale ne úplně typickou.…


29. 6. 2010 23:12
Rubrika: Z programu

Během Celostátního setkání animátorů bude „zaostřeno" na Duchovní život, který si spolu s hlavními přednášejícími přiblížíme z několika úhlů pohledu. Mons. Tomáš Holub bude hovořit o pramenech a zásadách duchovního života. A třeba se dozvíte, jak…


29. 6. 2010 22:55
Rubrika: Z programu

V pátek 20.8. za námi do Kroměříže přijedou tito hosté: Připadal sis někdy, když jsi s druhými hovořil o víře, trapně, protože jsi nevěděl, jak odpovědět? Nic si z toho nedělej, jak na to Ti poradí P. Jan Balík ve své skupince Jak odpovídat na…


29. 6. 2010 22:38
Rubrika: Z programu

Ve středu 18.8. se můžete těšit na tyto přednášející: Labyrint dospívání je odpovědí na to, jak se skutečně stát schopným mužem a obdivuhodnou ženou a jak tuto cestu s 5 etapami v různých symbolických světech nabízet současným chlapcům a děvčatům se…


29. 6. 2010 22:21
Rubrika: Z programu

V pondělí 16.8. se můžete setkat s těmito přednášejícími „face to face": Mužské role jako výzva, archetypy muže - král, bojovník, milovník, mudrc, Avatar jako obraz integrace, křesťanství jako cesta sebepoznání, nikoliv úniku. O mužské spiritualitě…


29. 6. 2010 22:01
Rubrika: Z programu

V pondělí 16.8., ve středu 18.8. a v pátek 20.8. odpoledne v čase od 14 do 17 hodin bude výběr z mnoha tematických skupin, kdy budete mít možnost se dozvědět něco z oblastí psychologie, partnerství, sexuálního života, metodiky vedení společenství,…


28. 6. 2010 11:50
Rubrika: Info

Zde je nově aktualizovaný program celého setkání. Po kliknutí na obrázek se vám program zvětší do čitelnější podoby.


28. 6. 2010 11:49
Rubrika: Info

Logo celostátního setkání animátorů Jedním z prioritních úkolů loga je vyjádřit poslání a charakteristiku osoby animátora - aktivního člověka ve společenství mladých lidí, který dokáže ostatní kolem sebe nadchnout - animovat. Proto znázornění bývá…


27. 5. 2010 17:31
Rubrika: Info

Celostátní setkání animátorů se nekoná poprvé? v tomto roce to bude již 5. Celostátní setkání animátorů? poslední Celostátní setkání animátorů se konalo v roce 2006 v Litomyšli? Někteří z těch, kteří se zúčastnili setkání animátorů v Litomyšli se s…


Autor blogu Grafická šablona